GENERALFORSAMLING
Klub: Charlottenlund Badminton Klub
Publiceret af: Martin Kent
Dato: 13-09-2017 10:17:46
Kategori: Generelt
     

INDKALDELSE TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G

 

Hermedindkaldes til generalforsamling i Charlottenlund Badminton Klub

 

TORSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2017,KL. 19.30

 

Generalforsamlingen afholdes i CBK

 

Dagsordenfor generalforsamlingen er som følger:

 

1.  Valg af dirigent.

 

2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år aflægges af

 

a.   Bestyrelsens formand.

b.   Seniorspilleudvalg.

c.   Ungdomsspilleudvalg.

d.   Veteranspilleudvalg.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Fremlæggelse af det nye budget samt kontingentets størrelse til godkendelse.

 

4. Behandling af indkomne forslag.


5. Valg afbestyrelse:

- Formand/næstformand/kasserer

- 1 bestyrelsesmedlem.

- Valg afseniorspilleudvalgsformand.

- Valg afungdomsspilleudvalgsformand.

 

6.  Valg af 1 revisor.

 

Valg af seniorspilleudvalgsnæstformand.


Eventuelt.


Bestyrelsen 

 
Charlottenlund Badminton Klub | Maltegårdsvej 18 , 2820 Gentofte | Tlf. 25 12 82 14 | cbkfjer@mail.tele.dk